Program Eğitim Amaçları

Dil ve konuşmayla ilgili teknolojik cihazları, değerlendirme ölçeklerini ve uygun yöntemleri kullanarak ayrıntılı klinik değerlendirme yapabilirler. Yaptıkları değerlendirme sonucunda dil ve konuşmayla ilgili ayırıcı tanıyı koyabilirler.
Dil, konuşma, ses ve/veya yutma bozuklukları yaşayan vakalar için ayırıcı tanıyı koyduktan sonra uygun terapi programını hazırlayabilirler ve hazırladıkları terapi programını uygulayabilirler.
Farklı disiplinlerden olan uzmanlarla iş birliği sağlayıp dil ve konuşmayla ilgili gerekli yönlendirmeleri yapabilirler.
Dil ve konuşmayla ilgili edindiği bilgilerle disiplinler arası çalışmalara katkıda bulunabilirler.