Birim Kalite Komisyonu

Dil ve Konuşma Terapisi Kalite Komisyonu

Başkan       Dr. Öğr. Üyesi Hilal Berber Çiftci 
 Üye            Prof. Dr. Müge Müzeyyen Çiyiltepe