Misyon Ve Vizyon

MİSYON
Bulunduğu çağın ve toplumun sağlık sorunlarını bilen, etik değerlere saygılı, teknolojide yaşanan gelişmelere ve sağlık sektörünün artan ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yaşam boyunca öğrenmeyi benimsemiş nitelikli dil ve konuşma terapistleri yetiştirmek, bölgesel paydaşlar ile işbirliği içerisinde özgün ve nitelikli araştırma yapmak.
VİZYON
Eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen saygın bir bölüm olmak.