Lisans- Ders İçerikleri

BİRİNCİ SINIF

 
  1. DÖNEM (GÜZ)

 

 

OD 113 Türk Dili –I (2+0) 2 AKTS: 2

 
Dil Nedir, Kültür Nedir? Dil-Kültür İlişkisi, Türkçenin Dünya Dillerindeki Yeri Nedir? Lehçe-Şive- Ağız Nedir? Yazım (İmla) Kuralları, Ses ve Hece Bilgisi, Kelime Bilgisi, Cümle Bilgisi, Cümlenin Ögeleri, Türkçenin Bazı Söyleyiş Özellikleri.

 

OD115- Yabancı Dil I (3+0)3 AKTS: 4

 
Bu ders İngilizce ‘ye yeni başlayan öğrenenler için düzenlenmiş olup temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Farklı öğretim teknikleri ve uygulama çalışmaları aracılığı ile öğrenenlerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yardımcı olur. Öğrenenler, gerçek yaşamda karşılaşılan durumlar içinde kullanılan diyaloglar ve metinler kullanarak temel dil bilgisi kalıpları ve sözcükleri öğrenirler. Bu ders sonunda öğrenenler İngilizce başlangıç seviyesinden orta-başlangıç düzeye ilerlemek üzere hazırlanırlar.

 

OD 107 Kariyer Planlama (1+0)0 AKTS: 2

 
Bu ders, dil ve konuşma terapisi bölümü öğrencilerinin sosyal, kültürel ve siyasal olaylarla ilgili entelektüel bilgi birikimine sahip olmalarını, genel müfredatları dışında multidisipliner bilgi sürecine açık olmalarını, eleştirel ve sorgulayıcı düşünebilme ve analitik davranabilme yetisini kazandırmayı ve bu bilgileri kariyerlerini planlamada kullanmayı amaçlamaktadır. Öğrenci aynı zamanda kendi alanları uzman olan kişilerin seminerlerine katılarak kariyer planlarını yapma yetisine sahip olacaktır. Öğrenciler üniversite hayatları süresince yaklaşık 20 seminere ve programa katılmış olacaklardır.
 

DK101 Anatomi I (3+1)3, 5 AKTS: 5

 
Anatominin tanımı ve terminolojisi; vücudun organizasyonu; anatomik duruş: yön plan ve kesitler; insan bedeninin anatomik yapıları; hücre: dokular, zarlar; vücudun boşlukları; sistemler; merkezî ve çevresel sinir sistemi; motor yollar; baş ve boyun anatomisi; alt ve üst ekstremite; ses, artikülasyon, işitme, solunum, yutkunma ve rezonans yapıları: kaslar, kemikler, sinirler; anatomik yapıların görüntülenmesi.
 

DK103 Fizyoloji I (3+0)3 AKTS:5

 
Fizyolojinin tanımı ve terminolojisi; insan bedeninin anatomik yapılarının işleyişi ve mekanizmaları; hücre fizyolojisi; nöral ve hormonal iletişim; sinirsel iletim; merkezî ve çevresel sinir sisteminin işleyişi; kas fizyolojisi; solunum sisteminin işleyişi; dolaşım; sıvı ve asit-baz dengesi; yutma sisteminin işleyişi; baş ve boyun fizyolojisi; dil, konuşma ve yutma için gerekli yapılar; ses, artikülasyon, işitme, solunum, yutkunma ve rezonans yapılarının fonksiyonları.

DK105 Temel Fizik ve Ses Fiziği (2+0) 2 AKTS:2

Temel fizik ilkeleri; terminoloji ve yöntemler; temel fizikte konuşma ve işitme ile ilgili süreçler; ses ve ışık; fizikte konuşmanın özelliklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi; işitme ve konuşma süreçlerinin akustik özellikleri; sesin oluşması: ses fiziği, ses dalgaları, dalga boyu, yayılma hızı, frekans, şiddet, süre, perde ve yükseklik; rezonans kavramları; sesin yönünün ayırt edilmesi; maskeleme; ses yalıtımı; ses kaydı; gürültü özellikleri.
 

DK107 Psikoloji (2+0) 2 AKTS: 3

 
Psikolojinin temel kavram ve kuramları, davranışın biyolojik temelleri, gelişim öğrenme, hafıza, dil ve düşünme, temel dürtü ve güdüler, duygu ve heyecanlar, zekâ sosyal, ilişkiler ile fonksiyonel bozukluklar ve özür durumlarındaki psikolojik değişiklikler incelenir.

 

DK 109 İşitme Konuşma Bilimine Giriş  (3+0)3 AKTS: 4

 
İşitme süreçlerinin akustik özellikleri: sesin psikoakustiği, ses dalgaları, frekans, şiddet, süre, basınç, perde ve yükseklik kavramları; işitme bilimi: işitme bilimi ile ilişkili kavramlar; işitme düzeneği ve işleyişi; işitme olayının fiziksel özellikleri ve inceleme yöntemleri.
 

DK 111 Dil ve Konuşma Bozukluklarına Giriş (3+0) 0 AKTS: 3

 
Dilbilimi çalışmalarının temel amaçları; dil edinimi; dil ve beyin ilişkisi (psiko-dilbilim); dilbilimsel çalışmaların iletişim-dil-konuşma bozuklukları ve terapisi alanına katkıları ve önemi; modern dilbiliminin çalışma alanı ve konuları hakkında temel bilgiler: sesletim (fonetik) ve sesbilgisi (fonoloji); biçimbilgisi (morfoloji).